Hyppää sisältöön

Etusivu Työelämäopas Työsuhteen päättäminen Määräaikaisen työsopimuksen päättyminen

Määräaikaisen työsopimuksen päättyminen

Määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomista määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa. Jos työsopimuksen päättymisen ajankohta on vain työnantajan tiedossa, hänen on ilmoitettava työntekijälle työsopimuksen päättymisestä heti päättymisajankohdan tultua hänen tietoonsa. Viittä vuotta pidemmäksi määräajaksi tehty työsopimus on viiden vuoden kuluttua irtisanottavissa samalla tavalla kuin toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

Määräaikaista työsopimusta ei pääsääntöisesti voi irtisanoa. Poikkeuksena ovat sekamuotoiset eli yhdistelmäsopimukset, joissa työsopimuksen päättämisestä irtisanomalla on erikseen sovittu.

Jos työntekijä tai työnantaja päättää määräaikaisen työsopimuksen ennen määräajan loppumista sopimatta siitä toisen osapuolen kanssa, työsuhteen päättänyt osapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle aiheutuneen vahingon. Työntekijän kohdalla vahinko tarkoittaa yleensä hänelle aiheutunutta ansionmenetystä. Jos työntekijä päättää määräaikaisen työsuhteen ennen määräajan umpeutumista, työnantajalle korvattava vahinko tarkoittaa yleensä kuluja uuden työntekijän palkkaamisesta. Työnantajan on tällöin todistettava yritykselle aiheutuneiden kulujen määrä.

Työnantaja voi sallia työntekijän työskentelyn jatkamisen määräaikaisen sopimuksen päättymisen jälkeen niin, että työn jatkamisen kestoajasta ei nimenomaisesti sovita. Työsopimus jatkuu silloin toistaiseksi voimassa olevana työsopimuksena.