Hyppää sisältöön

Etusivu Työelämäopas Sairausajan palkka Kelan maksama sairauspäiväraha

Kelan maksama sairauspäiväraha

Työnantaja maksaa työsopimuslain perusteella sairauspäivärahan omavastuuajalta palkkaa. Työnantaja voi maksaa sairausajalta palkkaa pidemmältäkin ajalta, esim. työehtosopimuksen tai työsopimuksen perusteella. Jos työnantajan maksama sairausajan palkka päivää kohti on pienempi kuin päiväraha, maksetaan erotus työntekijälle.
 
Kun työnantaja ei enää ole velvollinen maksamaan palkkaa sairausajalta, tulee työntekijän hakea Kelalta sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahaa maksetaan työntekijälle alle vuoden kestävästä työkyvyttömyydestä. Jos työkyvyttömyys jatkuu yli vuoden, henkilö voi saada kuntoutustukea tai siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle.
 
Jos työntekijän sairauden taustalla on tapaturma kuten työtapaturma tai liikennevahinko, hän voi saada korvausta vakuutusyhtiöstä. Mikäli vakuutushakemuksen käsittely pitkittyy asiakkaasta riippumattomista syistä, voi työntekijä hakea sairauspäivärahaa Kelasta. Tällöin sairauspäiväraha maksetaan työntekijälle, ei työnantajalle.
 
Lisätietoa sairaspäivärahasta, sen määrästä ja hakemisesta saat Kansaneläkelaitoksen nettisivuilta.