Hyppää sisältöön

Etusivu Työelämäopas Palkkaturva Päätös ja maksaminen

Päätös ja maksaminen

Uusimaan ELY-keskus käsittelee ja tekee päätöksen palkkaturvahakemuksta. ELY-keskus lähettää hakemuksen tiedoksi työnantajalle tai työnantajan konkurssipesälle, jotka voivat antaa lausunnon hakemukseen liittyen. Samalla selvitetään työnantajan maksukyvyttömyyttä Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietokannasta, ulosottoviranomaisilta ja veroviranomaisilta.

Hakemusten käsittelyajat vaihtelevat työnantajan tavoitettavuudesta, saatavien selvyydestä tms. riippuen. Odotettavissa oleva palkkaturvahakemuksen käsittelyaika on noin kahdeksan kuukautta hakemuksen jättämisestä.

Palkkaturva maksetaan hakijan pankkitilille viikon kuluessa päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Päätöksestä on oikeus valittaa. Jokaisen päätöksen mukana annetaan tarvittavat muutoksenhakuohjeet.

Verotus

Palkkaturvana maksettavista saatavista toimitetaan ennakonpidätys, joka on 5 000 euroon asti 30 % ja tämän ylittävältä osalta 50 %.  Jos hakijan henkilökohtainen veroprosentti poikkeaa merkittävästi lakimääräisestä pidätysprosentista, verottajalta voi hankkia verokortin kyseistä palkkaturvamaksua varten. Maksetuista koroista ei toimiteta ennakonpidätystä.

ELY-keskus ilmoittaa tiedot maksetusta palkkaturvasta verottajalle, joten työntekijän ei tarvitse ilmoittaa saatua palkkaturvaa veroilmoituksessa. Jos palkkaturvasuoritus on maksettu konkurssipesän kautta, tulee työntekijän siinä tilanteessa ilmoittaa tämä veroilmoituksessaan.

Palkkaturvana maksettavasta saatavasta vähennetään työntekijän eläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu.