Hyppää sisältöön

Etusivu Työelämäopas Työsopimus Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus

Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Ilman perusteltua syytä työnantajan aloitteesta tehty määräaikainen työsopimus on katsottava toistaiseksi voimassa olevaksi.

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättyminen edellyttää jommankumman sopimusosapuolen irtisanomista. Työsopimusta irtisanottaessa osapuolten on noudatettava irtisanomisaikaa. Työnantaja tarvitsee työsopimuksen irtisanomiseen laissa määritellyn asiallisen ja painavan irtisanomisperusteen.

Katso lisää kohdasta työsuhteen päättäminen.