Hyppää sisältöön

Etusivu Työelämäopas Muutosneuvottelut

Muutosneuvottelut

Muutosneuvottelut ja yhteistoimintalaki

Mitä muutosneuvottelut (ent. yt-neuvottelut) tarkoittavat?

Yhteistoimintalain (YTL) tarkoitus on edistää työnantajan ja henkilöstön keskinäisiä suhteita sekä henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä ja työpaikkansa asioihin. Laki soveltuu pääsääntöisesti taloudellista toimintaa harjoittaviin yrityksiin ja yhteisöihin, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Valtion ja kuntien virastoissa ja laitoksissa sovelletaan niiden omia yhteistoimintalakeja, eli yleistä yhteistoimintalakia ei sovelleta niihin.

Työvoiman vähentäminen

Harkitessaan toimenpiteitä, jotka saattavat johtaa vähintään yhden työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen, osa-aikaistamiseen tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuoliseen muuttamiseen taloudellisella tai tuotannollisella perusteella, on työnantajan annettava muutosneuvotteluista (ent. yt-neuvottelut) kirjallinen neuvotteluesitys viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista, jotta neuvottelun osapuolilla on mahdollisuus valmistautua neuvotteluihin.

Kehittämissuunnitelma

Työnantajan on laadittava yhteistyössä henkilöstön edustajan kanssa kehittämissuunnitelma, jota ylläpidetään työyhteisön suunnitelmalliseksi ja pitkäjänteiseksi kehittämiseksi. Jos työnantaja irtisanoo työntekijöitä taloudellisin tai tuotannollisin perustein, on suunnitelmaan tehtävä tarvittavat muutokset muutosneuvotteluiden päätyttyä.

Kehittämissuunnitelmaan on kirjattava nykytila ja ennakoitavissa olevat kehityskulut, joilla voi olla vaikutusta henkilöstön osaamistarpeisiin tai työhyvinvointiin; päämäärät ja toimenpiteet, joilla kehitetään ja ylläpidetään henkilöstön osaamista sekä edistetään henkilöstön työhyvinvointia; toimenpiteiden vastuunjako ja aikataulu; sekä seurantamenettelyt. Työyhteisön kehittämissuunnitelmaan on kirjattava myös ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteet.

Työnantajan on annettava henkilöstöryhmien edustajalle kaikki asiaan liittyvät tarpeelliset tiedot, jotka ovat kohtuudella annettavissa ja jotka työnantajalla on oikeus antaa. 

Muutosneuvottelujen osapuolet

Osapuolina muutosneuvotteluissa ovat pääsääntöisesti edustajat, jos kyse on työvoiman vähentämisestä tai työsuhteen ehtojen olennaisesta muutoksesta. Molemmat osapuolet saavat itse valita edustajansa, mutta pääsääntöisesti työntekijöiden edustajana toimii luottamusmies tai luottamusvaltuutettu.

Jos henkilöstöryhmän enemmistö ei osallistu luottamusmiehen valintaan, on enemmistöön kuuluvilla työntekijöillä oikeus valita keskuudestaan yhteistoimintaedustaja. Mikäli työntekijöillä ei ole edustajaa, käydään ne kohteena olevien työntekijöiden kanssa yhdessä.

Jos muutosneuvottelut koskevat vain yksittäisiä työntekijöitä, voivat työnantaja ja työntekijä käydä neuvottelut keskenään. Työntekijällä on kuitenkin oikeus vaatia, että neuvottelut käydään luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun läsnä ollessa tai työnantajan ja henkilöstön kesken. 

Koulutusvinkkejä aiheesta muutosneuvottelut

Voit tutustua aiheeseen lisää myös jäsenetuihisi kuuluvassa työelämän verkkokoulutuskirjastossa!

Katsellaksesi koulutuksia, sinun tulee olla rekisteröitynyt verkkokoulutuskirjaston käyttäjäksi. Jos olet jo hyödyntänyt maksuttoman jäsenetusi ja ottanut palvelun käyttöön, kirjaudu sisään ja klikkaa suoraan koulutuksiin alla olevista linkeistä. Jos et vielä ole rekisteröitynyt palveluun, voit tehdä sen jäsentemme OMA+-palvelussa osiossa Webinaarit ja koulutukset. 

Katso Lakiruutu-video: Miten valmistautua yt-neuvotteluihin​​​​​​​​​​​​​​

YT-laki yrityksissä