Hyppää sisältöön

Etusivu Työelämäopas Palkkasaatava

Palkkasaatava

Jos työntekijä ei ole mielestään saanut kaikkia hänelle kuuluvia saatavia, on hänen ensin pyydettävä työnantajaltaan palkanmaksun oikaisua.

Apuna voi käyttää alla olevia lomakkeita. Jos työnantaja on konkurssissa tai muutoin maksukyvytön, voi työntekijä hakea palkkojaan palkkaturvasta.

Saatavan hakeminen oikeusteitse tai palkkaturvasta

Mikäli työnantaja ei maksa palkkasaatavaa, voi työntekijä hakea saataviaan käräjäoikeudessa nostamallaan kanteella. Kanne on hänen itsensä pantava vireille. Tässä vaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä asianajotoimistoon tai oman kunnan oikeusaputoimistoon.

Jos työnantaja on maksukyvytön, tulee työntekijän ottaa yhteyttä kotipaikkansa työ- ja elinkeinotoimistoon palkkaturvahakemuksen tekemiseksi. Palkkaturvahakemus on jätettävä kolmen kuukauden sisällä saatavan erääntymisestä. Katso lisätietoja kohdasta Palkkaturva.

Palkkasaatavan vanheneminen

Työntekijän palkkasaatava vanhentuu työsopimuslain mukaan viiden vuoden kuluttua erääntymispäivästä, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu (13 luku 9 §). Sama vanhentumisaika koskee myös muita työsopimuslaissa tarkoitettuja saatavia. Peruspalkka vanhenee viidessä vuodessa. Ylityökorvaukset vanhenevat ylityön tekemistä seuranneen ja vuosilomapalkka lomaa seuranneen toisen kalenterivuoden päättyessä.

Työntekijälle aiheutuneen henkilövahingon korvaamisessa vanhentumisaika on kuitenkin kymmenen vuotta.

Työsuhteen päätyttyä oikeus palkkasaatavaan menetetään, jos kannetta ei nosteta kahden vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt. Jos kuitenkin työntekijän saatavan perusteena olevia työehtosopimuksen määräyksiä on pidettävä ilmeisen tulkinnanvaraisina, saatava vanhentuu viiden vuoden kuluttua erääntymispäivästä.

Palkkani on myöhässä tai maksamatta. Mitä voin tehdä?

Jos palkkasi on myöhässä tai maksamatta, ota yhteys työnantajaan ja tiedustele, miksi palkanmaksu on viivästynyt. Voit myös lähettää työnantajalle palkkailmoituslomakkeen.

Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa vaatimuksestasi huolimatta, Lakikaveri voi auttaa – lue lisää.

Jos palkanmaksun laiminlyönti johtuu työnantajan maksuvaikeudesta ja maksukyvyttömyydestä, tee palkkaturvahakemus kolmen kuukauden kuluessa palkkasaatavan erääntymisestä. Voit lukea lisää palkkaturvan hakemisesta täältä.