Hyppää sisältöön

Perusteeton päättäminen

Työsopimuslaissa on säädetty korvauksesta, joka maksetaan työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Laissa on säädetty korvauksen vähimmäismääräksi työntekijän kolmen kuukauden palkka ja enimmäismääräksi 24 kuukauden palkka. Luottamusmiehelle ja luottamusvaltuutetulle suoritettavan korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin 30 kuukautta.

Työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksetaan korvausta, kun:

  1. työnantaja on irtisanonut työsuhteen työsopimuslaissa säädettyjen perusteiden vastaisesti
  2. työnantaja on purkanut toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen työsopimuksen laissa säädettyjen perusteiden vastaisesti
  3. työnantaja on purkanut työsopimuksen liian myöhään purkamisoikeuden jo rauettua tai pitänyt työsuhdetta purkautuneena ilman laissa säädettyä perustetta
  4. työntekijä on purkanut työsuhteen työnantajan vakavan lain tai sopimussuhteen rikkomisen takia.

Korvauksen suuruutta määrättäessä otetaan huomioon työtä vaille jäämisen arvioitu kesto ja ansion menetys, määräaikaisen työsopimuksen jäljellä ollut kestoaika, työsuhteen kesto, työntekijän ikä ja hänen mahdollisuutensa saada ammattiaan ja koulutustaan vastaavaa työtä, työnantajan menettely työsopimusta päätettäessä, työntekijän itsensä antama aihe työsopimuksen päättämiseen, työntekijän ja työnantajan olot yleensä sekä muut näihin rinnastettavat seikat.