Hyppää sisältöön

Etusivu Työelämäopas Vuosiloma Vuosiloman sijoittaminen työntekijän vapaajaksolle tai irtisanomisajalle

Vuosiloman sijoittaminen työntekijän vapaajaksolle tai irtisanomisajalle

Työnantaja ei saa ilman työntekijän suostumusta määrätä vuosilomaa alkavaksi työntekijän vapaapäivänä, jos tämä johtaa lomapäivien vähenemiseen. Kolme päivää tai sitä lyhyempää loman osaa ei saa ilman työntekijän suostumusta antaa niin, että lomapäivä sattuisi työntekijän työvuoroluettelon mukaiseksi vapaapäiväksi.

Työnantaja ei saa ilman työntekijän suostumusta määrätä vuosilomaa työntekijän äitiys- eikä isyysvapaan ajaksi. Jos työntekijän vuosilomaa ei voida äitiys- tai isyysvapaan vuoksi antaa vuosilomalain edellyttämällä tavalla, loma saadaan antaa kuuden kuukauden kuluessa vapaan päättymisestä.

Mikäli työntekijä haluaa pitää kertyneet lomansa ennen työsuhteen päättymistä, siitä on sovittava työnantajan kanssa. Jos lomia ei ole nimenomaisesti sovittu pidettävän ennen työsuhteen päättymistä, työntekijä ei yksin voi päättää lomien pitämisestä. Työnantaja voi myös määrätä, että kertyneet lomat pidetään irtisanomisaikana. Työnantajan on kuitenkin noudatettava lain säädöksiä koskien ilmoitusaikaa ja lomien sijoittamista vapaajaksoille. Työsuhteen päätyttyä työntekijällä on oikeus saada lomakorvaus pitämättä jääneistä lomistaan. Jos kaikki lomat on pidetty ennen työsuhteen päättymistä, voi työntekijällä olla oikeus työehtosopimuksen perusteella myös lomarahaan, vaikka hän ei enää palaisikaan töihin.