Hyppää sisältöön

Etusivu Työelämäopas Tasa-arvoinen kohtelu Mitä työhaastattelussa ei saa kysyä?

Mitä työhaastattelussa ei saa kysyä?

Huonot rekrytointikokemukset voivat pitää sisällään esimerkiksi epäasiallisia työhaastattelukysymyksiä. Mitä tällaiset epäasialliset työhaastattelukysymykset voivat esimerkiksi olla? Alla käydään läpi muutamia työhaastatteluissa esille tulevia syrjinnän eri muotoja. Työhaastattelussa saa kysyä sellaisia kysymyksiä, jotka ovat tarpeellisia haettavan tehtävän näkökulmasta. Kysymysten avulla arvioidaan työnhakijan soveltuvuutta ja pätevyyttä tehtävään.

Yhdenvertaisuuslaissa on säädetty syrjinnän kiellosta. Ketään ei saa syrjiä

 • iän
 • alkuperän
 • kansalaisuuden
 • kielen
 • uskonnon
 • vakaumuksen
 • mielipiteen
 • poliittisen toiminnan
 • ammattiyhdistystoiminnan
 • perhesuhteiden
 • terveydentilan
 • vammaisuuden
 • seksuaalisen suuntautumisen
 •  tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Perheasiat

”Milloin olisi lapsia suunnitelmissa?”

”Ethän aio mitään isyysvapaata alkaa pitää?”

Tasa-arvolain mukaan työnhakijoita ei saa asettaa eri asemaan vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella.  Perheasioista (perhesuhteet tai siviilisääty) ei saa kysyä vapaamuotoisessa keskustelussa eikä siten, että vastaaminen on työntekijälle ”vapaaehtoista”. Mikäli työnantaja kysyy haastattelussa perhetilanteesta, työnantajalla on näyttötaakka myöhemmin siitä, ettei kysymyksessä ole sukupuoleen perustuva syrjintä eikä työntekijän vastaus ole vaikuttanut valintapäätökseen.

Tulee kuitenkin huomata, ettei tasa-arvolaki rajoita työnantajan oikeutta valita parhaaksi katsomansa henkilö tehtävään. Lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä tilanteessa, jossa tehtävään valittaisiin sukupuolen perusteella vähemmän ansioitunut henkilö. Lisäksi tilanteessa, jossa työhön kuuluu pitkä komennus ulkomaille, saattaa olla asiallista kysyä perheestä esimerkiksi lapsen päiväkotipaikkaa varten.

Ikäsyrjintä

”Muuten olisit oikein sopiva, mutta me etsitään nuorekasta lisäystä meidän nuorekkaaseen tiimiimme.”

”Niin sulla ei ollut tota ikää tuolla ansioluettelossa.”

Samaan aikaan kun yhteiskunnassa käydään jatkuvaa keskustelua huoltosuhteen heikkenemisestä ja eläkeikiä halutaan nostaa, kokevat monet ikäsyrjintää työelämässä.

Ikäsyrjintää voivat kokea kaikenikäiset. Esimerkiksi nuorta naista ei välttämättä haluta palkata, koska työnantaja on huolissaan perhevapaista aiheutuvista kuluista. Viisikymppistä miestä saatetaan pitää muutosvastaisena jääränä, vaikka hän olisi kaikista etevin käyttämään työnantajan tarvitsemia uusia ohjelmistoja. Stereotypioiden luomat mielikuvat vaikuttavat monien työnhakuun, eivätkä työnantajan edustajat aina edes itse tiedosta omia ennakkoasenteitaan, kun työhaastatteluun tulee esimerkiksi keski-iän ylittänyt työnhakija.

Etninen tausta

Työtehtävässä ei saisi olla kohtuuttomia kielitaitovaatimuksia, mikäli sitä ei tarvita työtehtävässä. Esimerkiksi suomen kielen osaamista äidinkielitasoisesti voitaisiin kyseenalaistaa, mikäli kansallisen vientiyrityksen työkieli on englanti. Työnantajalla saattaa olla myös ennakkoluuloja esimerkiksi työnhakijasta, jolla on keskivertosuomalaista tummempi ihonväri ja ulkomaalaisen kuuloinen nimi. Työnhakija saattaa kuitenkin olla Suomessa syntynyt, suomea äidinkielenään puhuva henkilö, jonka työnantaja jättää palkkaamatta vain omien ennakkokäsitystensä vuoksi.

Mitä tehdä, jos kokee syrjintää työnhaussa?

Työhaastattelussa saa kysyä sellaisia kysymyksiä, jotka ovat tarpeellisia haettavan tehtävän näkökulmasta. Kysymysten avulla arvioidaan työnhakijan soveltuvuutta ja pätevyyttä tehtävään. Myös terveydentilaan liittyviä tietoja saatetaan kysyä, mikäli niillä on vaikutusta työtehtävien kannalta.

Epäasiallisia kysymyksiä työhaastattelutilanteessa on usein vaikea todistaa. Jotta ilmiön laajuus tulisi paremmin tietoon, ilmoita kohtaamastasi syrjinnästä työhaastattelutilanteessa joko tasa-arvovaltuutetulle (sukupuoleen perustuva syrjintä), työsuojeluviranomaiselle (muu syrjintä) tai oikeudelliseen työsuhdeneuvontaamme.

Koulutusvinkkejä aiheesta

Voit tutustua aiheeseen lisää myös jäsenetuihisi kuuluvassa työelämän verkkokoulutuskirjastossa. Katsellaksesi koulutuksia, sinun tulee olla rekisteröitynyt verkkokoulutuskirjaston käyttäjäksi. Jos olet jo hyödyntänyt maksuttoman jäsenetusi ja ottanut palvelun käyttöön, kirjaudu sisään ja klikkaa suoraan koulutuksiin alla olevista linkeistä. Jos et vielä ole rekisteröitynyt palveluun, voit tehdä sen jäsentemme OMA+-palvelussa osiossa Webinaarit ja koulutukset. 

Rekrytoinnin juridiset sudenkuopat – Työhaastattelu

Sinua voisi mahdollisesti kiinnostaa myös: