Hyppää sisältöön

Etusivu Työelämäopas Työeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Työeläkejärjestelmää on uudistettu vuonna 2017. Osa-aikaeläke on korvattu uudistuksessa osittain varhennetulla vanhuuseläkkeellä, jota on voinut saada 1.2.2017 alkaen. Ennen vuotta 2017 myönnetyt osa-aikaeläkkeet säilyvät ennallaan. Työntekijällä voi jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan hänen syntymävuotensa mukaan määräytyvän alaikärajan täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Työntekijän osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alaikäraja määräytyy seuraavasti:

  1. vuonna 1963 ja sitä ennen syntyneellä alaikäraja on 61 vuotta
  2. vuonna 1964 syntyneellä alaikäraja on 62 vuotta
  3. vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneellä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alaikäraja sopeutetaan eliniän muutokseen työeläkelain 82 ja 83 §:n mukaisesti.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen perusteena on eläkkeen alkamista edeltäneen kalenterivuoden loppuun mennessä työeläkelakien mukaan ansaittu eläke. Eläkeosuuden määrä on työntekijän hakemuksen mukaan 25 tai 50 prosenttia osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen perusteena olevan eläkkeen määrästä.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen eläkeosuudesta vähennetään pysyvästi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta tämän eläkeosuuden alkamisaikaa varhennetaan ennen työntekijän alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alkua (varhennusvähennys).

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen eläkeosuutta korotetaan pysyvästi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta tämän eläkeosuuden alkamisaikaa lykätään työntekijän alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alkua myöhemmäksi (lykkäyskorotus).

Osittainen varhennettu vanhuuseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi, kun työntekijälle myönnetään vanhuuseläke.

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä on haettu jousto eläkejärjestelmään. Uudessa järjestelmässä on mahdollisuus nostaa osa eläkkeestä jo ennen varsinaista vanhuuseläkeikää. Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei ole riippuvainen työnteosta, vaan eläkkeen saaja voi itse päättää jatkaako hän työntekoa vai ei.