Hyppää sisältöön

Etusivu Työelämäopas Vuosiloma Sairastaminen ja työkyvyttömyys vuosiloman alkaessa ja aikana

Sairastaminen ja työkyvyttömyys vuosiloman alkaessa ja aikana

Jos työntekijä on vuosilomansa tai sen osan alkaessa synnytyksen, sairauden tai tapaturman vuosi työkyvytön, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhempään ajankohtaan.

Työntekijällä on pyynnöstään oikeus loman tai sen osan siirtämiseen myös, jos tiedetään, että työntekijä joutuu lomansa aikana sellaiseen sairaanhoitoon tai muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön.

Loman aikana sairastumisen tai työkyvyttömyyden alkamisen jälkeen työntekijällä on kuusi omavastuupäivää. Niiden ajalta vuosiloman ajankohtaa ei ole oikeutta saada siirretyksi. Kun sairaus tai työkyvyttömyys jatkuu yli kuusi päivää, on loman ajankohtaa oikeus saada siirrettyä sairaus- tai työkyvyttömyyspäivien verran. Jos työntekijälle on kertynyt 24 arkipäivää tai vähemmän lomaa, ei omavastuupäiviä ole lainkaan.

Sairastuin ennen vuosilomani alkamista, siirtyykö vuosilomani?

Jos työntekijä on vuosilomansa alkaessa työkyvytön, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhempään ajankohtaan.

Työntekijällä on pyynnöstä oikeus loman tai sen osan siirtämiseen myös, jos tiedetään, että työntekijä joutuu lomansa aikana sellaiseen sairaanhoitoon tai muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön.

Vuosiloma ei siirry automaattisesti, vaan edellyttää nimenomaista pyyntöä työntekijältä. Työntekijän on viivytyksettä pyydettävä työnantajalta vuosiloman siirtoa sekä työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään.

Sairastuin vuosilomani aikana, kuluvatko vuosilomapäiväni?

Jos työntekijän työkyvyttömyys alkaa vuosiloman aikana, työntekijällä on oikeus pyynnöstään saada siirretyksi vuosilomaan sisältyvät kuusi lomapäivää ylittävät työkyvyttömyyspäivät. Kuuden omavastuupäivän osalta vuosiloman ajankohtaa ei ole oikeutta saada siirretyksi.

Mikäli työkyvyttömyys jatkuu yli kuusi päivää, on työntekijällä oikeus saada kuusi päivää ylittävät vuosilomapäivät siirretyksi. Vuosiloma ei siirry automaattisesti, vaan edellyttää nimenomaista pyyntöä työntekijältä. Työntekijän on viivytyksettä pyydettävä työnantajalta vuosiloman siirtoa sekä työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään.