Skip to content

Hem Arbetslivsguide Permittering Permitteringarnas inverkan på semester

Permitteringarnas inverkan på semester

Intjänande av semester

Permittering på heltid

Enligt semesterlagen tjänar arbetstagaren in semesterdagar för de första 30 dagarna av permitteringen, dvs. under permitteringen räknas 30 arbetsdagar åt gången som dagar under vilken semestern tjänas in. När 30-dagarsperioden beräknas beaktas endast de dagar som skulle ha varit arbetstagarens arbetsdagar utan permitteringen. Om permitteringen varar mer än 30 vardagar åt gången, tjänar man inte längre in semester för den överstigande permitteringstiden.

Om arbetstagaren är permitterad under flera perioder och arbetar mellan perioderna, börjar beräkningen av 30-dagarsperioden alltid på nytt i början av varje separat permitteringsperiod.

Permittering på deltid

Om permitteringen har genomförts genom förkortad arbetsvecka eller något annat motsvarande arbetstidsarrangemang, räknas högst sex månader i sänder som jämförbara arbetsdagar.

En ny period på sex månader börjar om arbetstagaren arbetar en hel arbetsvecka mellan permitteringsperioden. Om permitteringen varar över sex månader utan avbrott, intjänas semestern enligt semesterlagen (14 dagar eller 35 timmar). Permitteringsdagarna räknas inte in i intjänandet enligt semesterlagen.

Semester under permittering

Vid en semester som sker under permitteringen ska arbetsgivaren betala semesterlön till arbetstagaren. Semesterlönen motsvarar den anställdas genomsnittslön under tidpunkten i fråga.

Om semesterrätten grundar sig på heltidsarbete har arbetstagaren inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning under semestern. Om semesterrätten grundar sig på deltidsarbete beaktar arbetslöshetskassan semesterlönen som betalats till arbetstagaren i den jämkade dagpenningen. Du kan läsa mer om semesterns inverkan på dagpenningen på arbetslöshetskassans webbplats.