Skip to content

Hem Arbetslivsguide Permittering Meddelande om permittering

Meddelande om permittering

Arbetsgivaren ska personligen meddela arbetstagaren om permitteringen senast 14 dagar innan permitteringen börjar. Av meddelandet om permittering ska framgå orsaken till permitteringen, när den börjar och varaktighet eller uppskattad varaktighet. Permitteringarnas varaktighet ska anges exakt. Arbetsgivaren är inte bunden till uppskattningen av permitteringens varaktighet och om uppskattningen visar sig vara felaktig behövs ingen ny permitteringsanmälan. Om permitteringsanmälan inte kan lämnas in personligen, kan den lämnas in per brev eller elektroniskt med samma tidsfrist.

Anmälningsskyldighet föreligger inte om arbetsgivaren inte är skyldig att betala lön till arbetstagaren för hela permitteringstiden på grund av annan frånvaro från arbetet.