Skip to content

Hem Arbetslivsguide Lönebetalning Lönespecifikation och begäran om korrigering av lön

Lönespecifikation och begäran om korrigering av lön

I samband med löneutbetalningen ska arbetsgivaren ge arbetstagaren en beräkning av lönebeloppet och grunderna för hur lönen bestäms.

Lönespecifikationen är ett nödvändigt verktyg om du vill ta reda på eventuella räknefel eller andra fel som kan ha uppstått vid beräkningen av lönen. Om arbetsgivaren inte ger en lönespecifikation ska arbetstagaren omedelbart påpeka det. Om arbetstagaren anser att hen inte har fått hela den lön som hen har rätt till av arbetsgivaren, ska hen begära rättelse av löneutbetalningen hos arbetsgivaren.

Försummelse av lönespecifikation trots uppmaning är en straffbar gärning enligt 13 kap. 11 § 2 mom. i arbetsavtalslagen.