Skip to content

Hem Arbetslivsguide Familjeledighet Återgång till arbetet efter familjeledighet

Återgång till arbetet efter familjeledighet

Bestämmelser om rätten att återgå till arbetet efter familjeledighet finns i 4 kap. 9 § i arbetsavtalslagen. En arbetstagare som har ett gällande anställningsförhållande i slutet av familjeledigheten har i första hand rätt att återgå till sina tidigare arbetsuppgifter på de tidigare anställningsvillkoren.

Om det t.ex. företaget omorganiseras, ska arbetsgivaren beakta skyddet för dem som är familjelediga att återgå till de omorganiserade arbetsuppgifterna. Om det inte är möjligt att återgå till de tidigare arbetsuppgifterna, är arbetsgivaren skyldig att erbjuda så liknande arbetsuppgifter som möjligt i enlighet med arbetsavtalet. Omfattningen av skyldigheten att erbjuda arbetsuppgifter beror på hur arbetsuppgifterna har överenskommits i arbetsavtalet.

Arbetsgivaren får inte anställa nya arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den som är familjeledig har utfört. Företaget ska anlita vikarier och visstidsanställda för att sköta uppgifterna. I förhållande till vikarier har arbetstagare som återvänder från familjeledighet företräde till sina tidigare arbetsuppgifter.

Om arbetsuppgifterna förblir desamma som innan familjeledigheten började, är också anställningsvillkoren oförändrade. Allmänna löneförhöjningar ska göras i enlighet med kollektivavtalet. Om arbetsuppgifterna förändras jämfört med tidigare, bestäms också anställningsvillkoren enligt det nya arbetet. I de flesta fall kan dock ändringen av villkoren genomföras först efter en tid som motsvarar uppsägningstiden har förflutit från återgången till arbetet.