Skip to content

Hem Arbetslivsguide Lön för sjukdomstid Sjukdagpenning som betalas av FPA

Sjukdagpenning som betalas av FPA

Med stöd av arbetsavtalslagen betalar arbetsgivaren lön för självrisktiden för sjukdagpenning. Arbetsgivaren kan också betala lön för sjukdomstid för en längre tid, till exempel på grundval av ett kollektivavtal eller arbetsavtal. Om den lön för sjukdomstid per dag som arbetsgivaren betalar är mindre än dagpenningen, betalas differensen till arbetstagaren.
 
När arbetsgivaren inte längre är skyldig att betala lön för sjuktid ska arbetstagaren ansöka om sjukdagpenning hos FPA. Sjukdagpenning betalas till arbetstagaren vid arbetsoförmåga som varar mindre än ett år. Om arbetsoförmågan varar i över ett år kan personen få rehabiliteringsstöd eller gå i invalidpension.
 
Om arbetstagarens sjukdom beror på ett olycksfall, till exempel ett olycksfall i arbetet eller en trafikskada, kan hen få ersättning från försäkringsbolaget. Om handläggningen av försäkringsansökan drar ut på tiden på grund av orsaker som är oberoende av kunden, kan arbetstagaren ansöka om sjukdagpenning hos FPA. I detta fall betalas sjukdagpenningen till arbetstagaren och inte till arbetsgivaren.
 
Mer information om sjukdagpenning, sjukdagpenningens belopp och ansökan finns på Folkpensionsanstaltens webbplats.