Skip to content

Hem Arbetslivsguide Uppsägning av anställningsförhållande Bestämmelser om skydd för arbetstagarens särskilda ställning

Bestämmelser om skydd för arbetstagarens särskilda ställning

I vissa fall skyddar lagen en arbetstagare på grund av hans eller hennes särskilda ställning. Sådana situationer är till exempel graviditet, uttag av familjeledigheter och förtroendemanna- eller förtroendeombudsuppdrag.

Arbetsgivaren får inte säga upp ett arbetsavtal på grund av att arbetstagaren är gravid eller på den grund att arbetstagaren utövar sin rätt till familjeledighet enligt arbetsavtalslagen. Om arbetsgivaren säger upp arbetsavtalet med en arbetstagare som är gravid eller tar ut familjeledighet, anses uppsägningen ha berott på graviditet eller uttag av familjeledighet, om inte arbetsgivaren kan bevisa att uppsägningen berodde på någon annan orsak.

Arbetsgivaren kan säga upp arbetsavtalet för en arbetstagare som är familjeledig av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker endast om arbetsgivarens verksamhet upphör helt och hållet.

Arbetsgivaren kan säga upp arbetsavtalet för en förtroendeman eller ett förtroendeombud av sakliga och vägande grunder som hänför sig till dennes person endast om majoriteten av de arbetstagare han eller hon representerar ger sitt samtycke. En arbetsgivare kan säga upp arbetsavtalet för förtroendemannen eller förtroendeombudet på grund av minskning av arbetet, saneringsförfarande eller konkurs endast om deras arbetet upphör helt och hållet. Dessutom förutsätts att han eller hon inte kan omplaceras eller omskolas för annat arbete. En förtroendeman eller ett förtroendeombud kan i regel sägas upp sist av alla.

Behöver du mer information?

Vill du veta mer om uppsägningsordningen eller särskilda grupper med stärkt skydd mot uppsägning? Logga in i OMA+ -tjänsten och se den tredje delen av Lakiruutu där det närmare redogörs för de juridiska aspekterna av uppsägningar på grund av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker.