Skip to content

Semesterlön

Betalning av semesterlön

Med semesterlön avses den lön som arbetstagaren har rätt till under sin semester. För semestern betalas åtminstone den ordinarie lönen eller genomsnittliga lönen. Semesterlönen ska i regel betalas innan semestern börjar. Lön för semesterperioder på högst sex dagar kan dock betalas på den normala lönebetalningsdagen.  

Arbetstagare med månads- och veckolön

Arbetstagare med vecko- och månadslön får sin normala lön under semestern. Till semesterlönen läggs andra än tillfälliga lönetillägg enligt koefficienterna i semesterlagen. 

Arbetstagare med tim- och ackordslön

Semesterlönen för arbetstagare med tim- och ackordslön bestäms i allmänhet på basis av koefficienter som bestäms av den genomsnittliga dagslönen och antalet semesterdagar, om arbetstagaren arbetar minst 14 dagar under en kalendermånad.  

Den genomsnittliga dagslönen fås genom att dividera lönen för tiden i arbete under kvalifikationsåret (1.4–31.3) (frånsett förhöjningsdelar för övertidsarbete) med antalet utförda arbetsdagar. Detta ökas med en åttondel av det utförda övertidsarbetet. Den genomsnittliga dagslönen multipliceras med den koefficient som motsvarar antalet semesterdagar i tabellen.

Antal semesterdagarKoefficient
21,8
32,7
43,6
54,5
65,4
76,3
87,2
98,1
109,0
119,9
1210,8
1311,7
1412,7
1513,6
1614,5
1715,5
1816,4
1917,4
2018,3
2119,3
2220,3
2321,3
2422,2
2523,2
2624,1
2725,0
2825,9
2926,9
3027,8

Om arbetstagaren har fler än 30 semesterdagar, höjs koefficienten med talet 0,9 för varje semesterdag.  

Arbetstagare som arbetar färre än 14 dagar per månad 

Till arbetstagare med vecko- eller månadslön, vilka omfattas av den s.k. 35-timmarsregeln, betalas en procentbaserad semesterlön. 

Om anställningsförhållandet har fortgått minst ett år före utgången av det kvalifikationsår som föregår semesterperioden, är semesterlönen 9 procent av den lön som betalats under det föregående kvalifikationsåret, frånsett den förhöjning som betalas för nödarbete eller övertidsarbete. Om anställningsförhållandet har fortgått över ett år före 31.3, är semesterlöneprocenten 11,5 %.