Skip to content

Hem Arbetslivsguide Semester Förläggning av semester till arbetstagarens ledighet eller uppsägningstid

Förläggning av semester till arbetstagarens ledighet eller uppsägningstid

Arbetsgivaren får inte utan arbetstagarens samtycke bestämma att semestern ska börja på en dag som är ledig för arbetstagaren, om detta medför en minskning av antalet semesterdagar. En högst tre dagar lång del av semestern får inte utan arbetstagarens samtycke ges så att en semesterdag infaller på en dag som enligt arbetsskiftsförteckningen är ledig för arbetstagaren.

Arbetsgivaren får inte utan arbetstagarens samtycke bestämma att semestern ska infalla under arbetstagarens moderskaps- eller faderskapsledighet. Om arbetstagarens semester på grund av moderskaps- eller faderskapsledighet inte kan ges på det sätt som semesterlagen förutsätter, kan semestern ges inom sex månader från det att ledigheten upphört.

Om arbetstagaren vill ta ut sin intjänade semester innan anställningsförhållandet upphör, ska detta avtalas med arbetsgivaren. Om det inte uttryckligen har avtalats om att semestern ska tas ut innan anställningsförhållandet upphör, kan arbetstagaren inte ensam bestämma att ta ut semestern. Arbetsgivaren kan också bestämma att den intjänade semestern tas ut under uppsägningstiden. Arbetsgivaren måste dock följa bestämmelserna i lagen om anmälningstid och förläggning av semester till ledighet. När anställningsförhållandet upphör har arbetstagaren rätt att få semesterersättning för semester som inte tagits ut. Om all semester har tagits ut innan anställningsförhållandet upphör, kan arbetstagaren ha rätt till semesterpenning med stöd av kollektivavtalet, även om hen inte längre återgår till arbetet.