Skip to content

Hem Arbetslivsguide Familjeledighet Föräldraledighet

Föräldraledighet

Föräldraledigheten ändras i och med familjeledighetsreformen som trädde i kraft 1.8.2022.

Familjeledighetsreformen gäller familjer där barnets beräknade förlossningsdatum är 4.9.2022 eller senare.

I och med de nya familjeledigheterna har alla barns föräldrar som är vårdnadshavare till barnet lika rätt till dagpenning oberoende av förälderns kön eller om de är biologiska föräldrar eller adoptivföräldrar, närföräldrar eller distansföräldrar.

Föräldradagpenning enligt den gamla lagen betalas ut om barnets beräknade förlossningsdatum är före 4.9.2022 eller om barnet föds för tidigt 29.7.2022 eller tidigare.

Allmänt

  • En förutsättning för att få föräldradagpenning är att den person som är ledig vårdar barnet.
  • Den lediga personen får inte heller samtidigt förvärvsarbeta, utföra annat eget arbete, vara på lagstadgad semester eller annan betald ledighet.
  • Annan betald ledighet gäller inte graviditets-, särskild graviditets- eller föräldraledighet, under vilken arbetsgivaren betalar lön till arbetstagaren, men då betalas dagpenningen till den arbetsgivare som betalar lönen.
  • Föräldradagpenning är en allmän benämning för ersättningar som betalas för familjeledighet.
  • Arbetstagaren ska meddela arbetsgivaren om den planerade familjeledigheten senast två månader innan ledigheten börjar. Om ledigheten dock varar högst 12 vardagar, ska den meddelas minst en månad innan ledigheten börjar.

Mer information om familjeförmåner finns på FPA:s webbplats.

Vad förändras i reformen?

Moderskapsledigheten blir graviditetsledighet. Graviditetsledigheten (40 dagar) är oavbruten och den ska inledas 14-30 dagar före det beräknade förlossningsdatumet.

Under graviditetsledigheten betalas förhöjd föräldradagpenning (90 % av inkomsten). Den gravida föräldern har alltså 40 graviditetspenningdagar före föräldraledighetsdagarna.

Faderskapsledigheten som sådan slopas och ersätts av föräldraledighet. Båda föräldrarna får en egen föräldrapenningskvot på 160 dagar, varav 63 dagar kan överlåtas till den andra föräldern, en annan vårdnadshavare, den egna partnern eller den andra förälderns partner.

Under de första 16 dagarna av föräldrapenningsperioden betalas dagpenning till förhöjt belopp (90 % av inkomsten) till alla som tar ut föräldraledighet. Mer information om familjeledighetsreformen finns på FPA:s webbplats: en snabbguide för barnfamiljer och en broschyr om familjeledighetsreformen.