Skip to content

Hem Arbetslivsguide Arbetspension Partiell förtida ålderspension

Partiell förtida ålderspension

Arbetspensionssystemet reformerades år 2017. I och med reformen har deltidspensionen delvis ersatts med förtida ålderspension, som man har kunnat få från och med 1.2.2017. Deltidspensioner som beviljats före år 2017 för blir oförändrade. Arbetstagaren kan gå i partiell förtida ålderspension tidigast i början av den kalendermånad som följer efter dagen då arbetstagaren nått den nedre åldersgränsen, som fastställts enligt födelseåret.

Den nedre åldersgränsen för partiell förtida ålderspension bestäms enligt följande:

  1. för personer födda 1963 eller tidigare är nedre åldersgränsen 61 år
  2. för personer födda 1964 är nedre åldersgränsen 62 år
  3. för personer födda 1965 eller senare justeras den nedre åldersgränsen för partiell förtida ålderspension enligt förändringen i livslängden i enlighet med 82 och 83 § i arbetspensionslagen.

Grunden för den partiella förtida ålderspensionen är den pension som tjänats in i enlighet med arbetspensionslagarna fram till utgången av kalenderåret före det år då pensionen börjar. Pensionsandelen är i enlighet med arbetstagarens ansökan 25 eller 50 procent av den pension enligt denna lag som utgör grunden för den partiella förtida ålderspensionen.

Den partiella förtida ålderspensionens pensionsandel minskas varaktigt med 0,4 procent för varje månad som begynnelsetidpunkten för pensionsandelen tidigareläggs före ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren uppnår den lägsta åldern för ålderspension (förtidsminskning).

Den partiella förtida ålderspensionens pensionsandel höjs varaktigt med 0,4 procent för varje månad som begynnelsetidpunkten för pensionsandelen skjuts upp till en senare tidpunkt än ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren uppnår den lägsta åldern för ålderspension (uppskovsförhöjning).

Partiell förtida ålderspension blir ålderspension när arbetstagaren beviljas ålderspension.

Med partiell förtida ålderspension har man sökt flexibilitet i pensionssystemet. I det nya systemet är det möjligt att ta ut en del av pensionen redan före den egentliga pensionsåldern. Den partiella förtida ålderspensionen är inte beroende av arbete, utan pensionstagaren kan själv bestämma om hen vill fortsätta arbeta eller inte.