Skip to content

Hem Arbetslivsguide Andra ledigheter Alterneringsledighet

Alterneringsledighet

Arbetstagaren kan komma överens om alterneringsledigheten med arbetsgivaren. Alterneringsledighetens längd är minst 100 kalenderdagar och högst 180 kalenderdagar. Man kan också komma överens om att ta ut alterneringsledigheten i flera perioder.

En förutsättning för alterneringsledigheten är att en arbetslös arbetssökande som ska ha varit oavbrutet eller periodvis i minst 90 kalenderdagar före anställningsförhållandet anställs som vikarie för den som går på ledighet. Längden på arbetslösheten beräknas under de 14 månader som föregår början av alterneringsledigheten. 

Arbetslöshetsvillkoret gäller inte arbetslösa under 30 år som har avlagt yrkes- eller högskoleexamen för högst ett år sedan. En dags arbetslöshet räcker också om vikarien är under 25 år eller över 55 år när alterneringsledigheten inleds.

Innan alterneringsledigheten inleds ska arbetstagaren ha minst 20 år arbetshistoria i enlighet med arbetspensionslagen. En person som tidigare har fått alterneringsersättning ska arbeta i minst fem år efter att den föregående alterneringsledigheten avslutats.