Skip to content

Flextid

Arbetsgivaren och arbetstagaren får avtala om flextid så att arbetstagaren själv får bestämma de dagliga start- och sluttiderna för sitt arbete inom överenskomna gränser. När man avtalar om flexibel arbetstid ska man komma överens om åtminstone den fasta arbetstiden (minimiantal timmar som ska utföras varje dag), flexgränsen per dygn (högst 4 timmar) och dess förläggning, vilotidernas längd och förläggning samt maximum för sammanräknade överskridningar och underskridningar av den ordinarie arbetstiden.

Vid flextid förkortas eller förlängs arbetstiden med högst fyra timmar. Den ordinarie arbetstiden per vecka är 40 timmar i genomsnitt. När uppföljningsperioden på fyra månader löper ut får överskridningarna sammanlagt uppgå till högst 60 timmar och underskridningarna sammanlagt till högst 20 timmar. Överskridningarna av arbetstiden kan ersättas med avlönad ledighet som ges arbetstagaren genom en ömsesidig överenskommelse. Arbetsgivaren ska på begäran försöka ge ledigheten i hela lediga dagar.

Utbildningstips i ämnet

Du kan också bekanta dig med ämnet i Online-utbildningsbiblioteket som tillhör dina medlemsförmåner. För att kunna se utbildningarna ska du vara registrerad som användare av Online-utbildningsbiblioteket. Om du redan har utnyttjat din avgiftsfria medlemsförmån och börjat använda tjänsten, logga in och klicka direkt på utbildningarna via länkarna nedan. Om du ännu inte har registrerat dig i tjänsten kan du göra det i våra medlemmars tjänst OMA+ i avsnittet Webbinarier och utbildningar. 

Flexibel arbetstid, utökad flexibel arbetstid och arbetstidsbank