Skip to content

Hem Arbetslivsguide Arbetstid Arbetstidsbank

Arbetstidsbank

Med hjälp av en arbetstidsbank kan arbetstagaren spara och kombinera sin arbetstid, de lediga dagar hen har tjänat eller de kontantförmåner som har ändrats till ledighet. Till en arbetstidsbank kan inte överföras lön, kostnadsersättningar eller andra fordringar av ersättningstyp som betalas för ordinarie arbetstid eller förfallna kontanta förmåner.

Arbetsgivaren och arbetstagarnas företrädare eller personalen eller personalgruppen får tillsammans skriftligen avtala om att en arbetstidsbank tas i bruk. I ett skriftligt avtal skall avtalas om poster som kan användas i en arbetstidsbank, om sparbegränsningar, om att en arbetstidsbank upphör och om ersättande av poster som föranleds därav samt om användning av de till en arbetstidsbank inbesparade ledigheterna.

Utbildningstips i ämnet

Du kan också läsa mer om detta ämne i Online-utbildningsbiblioteket som hör till dina medlemsförmåner. För att kunna titta på utbildningar måste du vara registrerad som användare av ett onlineutbildningsbibliotek. Om du redan har utnyttjat din kostnadsfria medlem och tagit i bruk tjänsten, logga in och klicka direkt på länken nedan för utbildning. Om du ännu inte är registrerad i tjänsten kan du göra det i avsnittet Webinarer och utbildningar i våra medlemmars Oma+ -tjänst

Flytande arbetstid, flexibel arbetstid och arbetstidsbank