Skip to content

Hem Arbetslivsguide Lön för sjukdomstid Anmälan till arbetsgivaren

Anmälan till arbetsgivaren

Det finns ingen bestämmelse i arbetsavtalslagen som förpliktar arbetstagaren att anmäla att hen insjuknat. Anmälningsskyldigheten grundar sig på de allmänna skyldigheter som följer av anställningsförhållandet, och i rättspraxis har det ansetts att denna skyldighet är omfattande. I många kollektivavtal finns också en bestämmelse som förpliktar arbetstagaren att utan dröjsmål anmäla att hen insjuknat.

Anmälan ska i regel göras till den närmaste chefen. Om arbetstagaren uppsåtligen försummar anmälningsskyldigheten kan det leda till att skyldigheten att betala lön börjar först den dag när anmälan görs.

Konstaterande av arbetsoförmåga

Enligt lagen ska arbetstagaren på begäran lämna en tillförlitlig utredning om sin arbetsoförmåga till arbetsgivaren.

I kollektivavtalen finns bestämmelser enligt vilka utbetalning av lön för sjukdomstid förutsätter att arbetstagaren lämnar en utredning om sin arbetsoförmåga som godkänns av arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan också skapa en egen praxis för att lämna utredning som gäller alla arbetstagare.

Utbildningstips i ämnet

Du kan också bekanta dig med ämnet i Online-utbildningsbiblioteket som tillhör dina medlemsförmåner. För att kunna se utbildningarna ska du vara registrerad som användare av Online-utbildningsbiblioteket. Om du redan har utnyttjat din avgiftsfria medlemsförmån och börjat använda tjänsten, logga in och klicka direkt på utbildningarna via länkarna nedan. Om du ännu inte har registrerat dig i tjänsten kan du göra det i våra medlemmars tjänst OMA+ i avsnittet Webbinarier och utbildningar. 

Ledning av arbetsförmågan