Skip to content

Hem Arbetslivsguide Arbetstid Mertidsarbete

Mertidsarbete

Med mertidsarbete avses arbete som utförs utöver den avtalade arbetstiden och som inte överskrider den ordinarie arbetstid som föreskrivs i lagen. Mertidsarbete ska avtalas separat och för den betalas lön enligt ordinarie arbetstid.

Arbetstagarens arbetstid kan förlängas genom mertids- eller övertidsarbete som utförs på arbetsgivarens initiativ. Mertidsarbete är sådan arbetstid som underskrider arbetstiden enligt arbetstidslagen (8 timmar/dag eller 40 timmar/vecka) eller som överenskommits i kollektivavtalet eller lokalt, men som dock på arbetsgivarens initiativ överskrider den överenskomna ordinarie arbetstiden (ofta 37,5 h/vecka).

Arbetstagaren har rätt till minst sedvanlig lön eller ledighet som motsvarar arbetstiden för mertidsarbete. Ersättning för mertidsarbete har ofta överenskommits i kollektivavtal som avviker från lagen. Mertidsarbete får endast utföras med arbetstagarens samtycke, och följaktligen detta ofta överenskommits på förhand i arbetsavtal. Arbetstagaren har dock rätt att av grundad personlig anledning vägra att utföra mertidsarbete på sin lediga dag, trots att hen har gett sitt samtycke till mertidsarbete.

Utbildningstips i ämnet

Du kan också bekanta dig med ämnet i Online-utbildningsbiblioteket som tillhör dina medlemsförmåner. För att kunna se utbildningarna ska du vara registrerad som användare av Online-utbildningsbiblioteket. Om du redan har utnyttjat din avgiftsfria medlemsförmån och börjat använda tjänsten, logga in och klicka direkt på utbildningarna via länkarna nedan. Om du ännu inte har registrerat dig i tjänsten kan du göra det i våra medlemmars tjänst OMA+ i avsnittet Webbinarier och utbildningar. 

Ordinarie arbetstid, mertidsarbete och övertidsarbete