Skip to content

Hem Arbetslivsguide Arbetspension Intjänande av och beloppet på arbetspension

Intjänande av och beloppet på arbetspension

Arbetspensionen intjänas på basis av lönerna som intjänats för varje år. Pensionen tillväxer från 17 års ålder tills att man fyller 68 år. Pensionen tillväxer med en viss tillväxtprocent beroende på den försäkrades ålder. Det finns inget kvantitativt tak i pensionssystemet, utan pensionen tjänas in av allt arbete upp till 68 års ålder.

Ålder             Tillväxtprocent
17–                 1,5 %
53–62             1,7 % (övergångsperiod åren 2017–2025)

Om arbetstagaren fortsätter att arbeta efter den lägsta pensionsåldern, får hen utöver pensionen en uppskovsförhöjning på 0,4 procent för varje månad som pensionen skjutits upp.

När en person inte får lön, men får någon inkomstrelaterad social förmån, tjänar personen arbetspension med en viss procentsats som baserar sig på de inkomster som utgör grunden för förmånen, beroende på den sociala förmånen. Nedan följer en lista över intjäningsprocenten enligt vissa förmånsslag:

  • moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningsperioder 117 %
  • arbetslöshetsdagpenning 75 %
  • sjuk- och olycksfallsdagpenning 65 %
  • alterneringsledighet 55 %

Vid beräkningen av pensionstillväxten för oavlönade perioder är tillväxtprocenten alltid 1,5 % per år.