Skip to content

Hem Arbetslivsguide Arbetspension Ordnande av arbetspensionsskydd

Ordnande av arbetspensionsskydd

Arbetsgivaren är skyldig att ordna pensionsskydd för sina arbetstagare. Alla arbetstagare försäkras inom den privata sektorn enligt ArPL, oberoende av den försäkrades bransch eller anställningsförhållandets längd. Bestämmelser om intjäning av sjömanspensioner finns i lagen om sjömanspensioner (SjPL). Företagaren ordnar och betalar sitt pensionsskydd själv. Arbetsgivarens försäkringsskyldighet börjar från början av den månad som följer efter att arbetstagaren fyller 17 år och upphör i slutet av den månad då hen fyller 68 år.