Skip to content

Hem Arbetslivsguide Permittering Permittering av visstidsanställd

Permittering av visstidsanställd

Arbetsgivaren kan endast permittera en arbetstagare som anställts för viss tid om arbetstagaren ersätter en ordinarie arbetstagare, och om arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera den ordinarie arbetstagaren om hen arbetade.

Permittering som börjat senast 31.12.2020

På grund av coronaviruset kan också en visstidsanställd permitteras på samma sätt som en tillsvidareanställd. Från och med 1.1.2021 kan en visstidsanställd permitteras endast om man kan permittera arbetstagaren som den visstidsanställda vikarierar. Om en visstidsanställd inte vikarierar någon kan hen i princip inte permitteras. Om permitteringen av en visstidsanställd har börjat senast 31.12.2020 kan hen permitteras som en arbetstagare i ett anställningsförhållande som gäller tills vidare.