Skip to content

Hem Arbetslivsguide Uppsägning av anställningsförhållande Ekonomiska orsaker och produktionsorsaker

Ekonomiska orsaker och produktionsorsaker

Enligt arbetsavtalslagen får arbetsgivaren säga upp ett arbetsavtal om det till buds stående arbetet av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker eller av orsaker i samband med omorganisering av arbetsgivarens verksamhet har minskat väsentligt och varaktigt.

Arbetsavtalet kan dock inte sägas upp, om arbetstagaren kan placeras eller omskolas för andra uppgifter.

En arbetsgivare, som inte kan erbjuda arbetstagaren annat arbete, kan utöva bestämmande inflytande i en annan organisation. I en sådan situation ska arbetsgivaren reda ut om han eller hon kan erbjuda arbetstagaren arbete i andra företag eller sammanslutningar i vilka han eller hon har bestämmande inflytande.

Min arbetsgivare har sagt upp mig av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker, trots att arbetsgivaren har anställt en ny arbetstagare. Har min uppsägning varit laglig?

Enligt arbetsavtalslagen finns det i regel inga ekonomiska eller produktionsmässiga grunder för uppsägning om arbetsgivaren antingen före eller efter uppsägningen har anställt en ny arbetstagare för samma eller liknande arbetsuppgifter trots att inga förändringar i arbetsgivarens verksamhetsbetingelser inträffat under samma tid.

Behöver du mer information?

I den tredje delen av serien Lakiruutu behandlas frågor om medlemmar som blivit uppsagda av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker. I avsnittet redogörs också för de särskilda grupper som har ett stärkt skydd mot uppsägning och redogörs otillåtna skäl för uppsägning. Se videon om i tjänsten OMA+!