Skip to content

Hem Arbetslivsguide Lön för sjukdomstid

Lön för sjukdomstid

I arbetsavtalslagen (55/2001) finns allmänna bestämmelser om perioder som gäller lön för sjukdomstid, men i kollektivavtalen har man ofta kommit överens om längre perioder än i lagen.

Enligt lagen har arbetstagaren rätt att få sin sedvanliga lön i anställningsförhållanden som varat längre än en månad för dagen för insjuknande och de arbetsdagar som ingår i de följande nio vardagarna. I ett anställningsförhållande som varat mindre än en månad har arbetstagaren rätt att få hälften av sin sedvanliga lön.

Skyldighet att arbeta under sjukledighet

Om läkaren har konstaterat att arbetstagaren är helt arbetsoförmögen kan arbetsgivaren inte förplikta arbetstagaren att arbeta under sjukledigheten.

I enskilda fall kan till exempel en arbetstagare i chefsställning ha skyldighet att utföra mindre, nödvändiga uppgifter. Arbetsuppgifterna får inte medföra en hälsorisk för arbetstagaren.

Om arbetstagaren enligt läkarintyget har ”faktorer som begränsar arbetsförmågan” och inte har konstaterats vara arbetsoförmögen, har arbetstagaren inte rätt att vara frånvarande från arbetet. Parterna i anställningsförhållandet kommer tillsammans överens om hur begränsningarna ska beaktas i arbetsuppgifterna.

Utbildningstips i ämnet

Du kan också bekanta dig med ämnet i Online-utbildningsbiblioteket som tillhör dina medlemsförmåner. För att kunna se utbildningarna ska du vara registrerad som användare av Online-utbildningsbiblioteket. Om du redan har utnyttjat din avgiftsfria medlemsförmån och börjat använda tjänsten, logga in och klicka direkt på utbildningarna via länkarna nedan. Om du ännu inte har registrerat dig i tjänsten kan du göra det i våra medlemmars tjänst OMA+ i avsnittet Webbinarier och utbildningar. 

Lön för sjukdomstid och tid för arbetsoförmåga

Sjukledighet eller ersättande arbete?

Lön för sjukdomstid och tid för arbetsoförmåga