Skip to content

Hem Arbetslivsguide Arbetspension

Arbetspension

Den senaste pensionsreformen har trätt i kraft i början av år 2017. Pensionens belopp beror på det totala beloppet av arbetsinkomsterna per år under arbetskarriären. I denna text beskrivs de grundläggande principerna för pensionsskyddet för pensionsförsäkrade inom den privata sektorn. Bestämmelserna om personer som arbetar inom den offentliga sektorn skiljer sig något åt. Du hittar information om dem till exempel på Folkpensionsanstaltens och Statens arbetsmarknadsinstituts webbplatser.

Den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen ger skydd mot ålderdom, arbetsoförmåga, familjens vårdnadshavares död och en äldre persons arbetslöshet.

Mer information om arbetspensioner finns på tyoelake.fi.