Skip to content

Hem Arbetslivsguide Lönebetalning Arbetstagarens rätt till lön när arbetet förhindras

Arbetstagarens rätt till lön när arbetet förhindras

Arbetsgivaren är skyldig att betala full lön till arbetstagaren, om hen har stått till arbetsgivarens förfogande i enlighet med avtalet, utan att kunna arbeta på grund av en orsak som beror på arbetsgivaren, om inte något annat har avtalats.

Om arbetstagaren är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av eldsvåda, en exceptionell naturhändelse eller någon annan motsvarande orsak som drabbar arbetsplatsen som hen eller arbetsgivaren inte råder över, har arbetstagaren rätt att få lön för den tid hindret varar, dock högst 14 dagar. Om orsaken till att arbetet förhindras är stridsåtgärder som vidtas av andra arbetstagare som inte står i beroendeförhållande till arbetstagarens arbetsförhållanden eller arbetsvillkor, och som är oberoende av parterna i anställningsavtalet, har arbetstagaren dock rätt att få lön för högst sju dagar.

Arbetsgivaren får dra av den lön som betalats ut på grund av ovan nämnda grunder, det belopp som arbetstagaren har sparat på grund av sin arbetsoförmåga och det belopp som hen har tjänat genom annat arbete eller avsiktligt underlåtit att förtjäna. När lönen dras av ska arbetsgivaren följa bestämmelserna om begränsning av kvittningsrätten.

Utbildningstips i ämnet

Du kan också bekanta dig med ämnet i Online-utbildningsbiblioteket som tillhör dina medlemsförmåner. För att kunna se utbildningarna ska du vara registrerad som användare av Online-utbildningsbiblioteket. Om du redan har utnyttjat din avgiftsfria medlemsförmån och börjat använda tjänsten, logga in och klicka direkt på utbildningarna via länkarna nedan. Om du ännu inte har registrerat dig i tjänsten kan du göra det i våra medlemmars tjänst OMA+ i avsnittet Webbinarier och utbildningar). 

Arbetsavtalslagen – 5. Lönebetalning