Skip to content

Hem Arbetslivsguide Uppsägning av anställningsförhållande Hävning av anställningsavtal under prövotid

Hävning av anställningsavtal under prövotid

När arbetet inleds kan man avtala om en prövotid, som varar högst sex månader. Syftet med prövotiden är att ta reda på om arbetstagaren är lämplig för det arbete som erbjuds honom eller henne och om han eller hon vill åta sig detta arbete.

Under prövotiden kan arbetsavtalet hävas av vardera parten. Arbetsavtalet under prövotiden får dock inte hävas på diskriminerande eller grunder som på annat sätt är ovidkommande med tanke på syftet med prövotiden och som nämns i lagen.

Om arbetsavtalet hävs under prövotiden, upphör arbetsavtalet omedelbart. Hävningen av prövotiden kan inte utnyttjas innan anställningsförhållandet har inletts.

Behöver du mer information?

Logga in i tjänsten OMA+ och titta närmare på den andra delen av Lakiruutu, där man närmare berättar om frågor som gäller upphävning av prövotiden.

Utbildningstips i ämnet

Du kan också bekanta dig med ämnet i Online-utbildningsbiblioteket som ingår i dina medlemsförmåner. För att kunna se utbildningarna ska du vara registrerad som användare av Online-utbildningsbiblioteket. Om du redan har utnyttjat din avgiftsfria medlemsförmån och börjat använda tjänsten, logga in och klicka direkt på utbildningarna via länkarna nedan. Om du ännu inte har registrerat dig i tjänsten kan du göra det i tjänsten OMA+ i avsnittet Webbinarier och utbildningar).

Prövotid och prövotidens upphävande