Skip to content

Hem Arbetslivsguide Arbetstid Utökad flextid

Utökad flextid

Parterna i anställningsförhållandet kan genom ett gemensamt skriftligt avtal komma överens om användningen av utökad flextid, om arbetstagaren självständigt får bestämma arbetstidens förläggning och arbetsstället för minst hälften av arbetstiden.

Parterna i anställningsförhållandet kan genom ett gemensamt skriftligt avtal komma överens om användningen av utökad flextid, om arbetstagaren självständigt får bestämma arbetstidens förläggning och arbetsstället för minst hälften av arbetstiden.

I avtalet om utökad flextid man komma överens om åtminstone förläggningen av arbetsdagar, veckovila och eventuell fast arbetstid. Ett avtalsvillkor om utökad flextid får sägas upp så att det upphör att gälla i slutet av den utjämningsperiod som följer på den löpande utjämningsperioden, och följaktligen ska den arbetstid som iakttas efter uppsägningen också överenskommas i avtalet. Vid utökad flextid får den ordinarie arbetstiden per vecka vara högst 40 timmar under en period av fyra månader.

Vid utökad flextid beror ersättningen för söndagsarbete på om söndagsarbetet var arbetstagarens eget val (grundlön) eller arbetsgivarens order (söndagslön). En eventuell fast arbetstid för utökad flextid, dvs. den arbetstid som arbetsgivaren bestämmer, får inte förläggas till natten mellan klockan 23 och 06.

Utbildningstips i ämnet

Du kan också bekanta dig med ämnet i Online-utbildningsbiblioteket som tillhör dina medlemsförmåner. För att kunna se utbildningarna ska du vara registrerad som användare av Online-utbildningsbiblioteket. Om du redan har utnyttjat din avgiftsfria medlemsförmån och börjat använda tjänsten, logga in och klicka direkt på utbildningarna via länkarna nedan. Om du ännu inte har registrerat dig i tjänsten kan du göra det i våra medlemmars tjänst OMA+ i avsnittet Webbinarier och utbildningar. 

Flexibel arbetstid, utökad flexibel arbetstid och arbetstidsbank