Skip to content

Hem Arbetslivsguide Arbetstid Givande av mertids- och övertidsersättning i form av ledighet

Givande av mertids- och övertidsersättning i form av ledighet

Enligt 21 § i arbetstidslagen kan lönen för mertids- eller övertidsarbete genom överenskommelse helt eller delvis bytas ut mot motsvarande ledighet under arbetstagarens ordinarie arbetstid. Längden på den ledighet som motsvarar övertidsarbetet bestäms utifrån övertidsersättningen, dvs. ledighet kan inte ges för övertidsarbete med principen “timme för timme”.

Ledigheten ska i regel ges och användas inom sex månader från det att mertids- eller övertidsarbetet utfördes. Arbetsgivaren kan bestämma tidpunkten för ledigheten om arbetsgivaren och arbetstagaren inte kommer överens om tidpunkten tillsammans. Arbetsgivaren kan dock inte bestämma tidpunkten för ledigheten, om arbetstagaren kräver att mertids- eller övertidsersättning betalas i pengar. Ledigheten kan överföras till en arbetstidsbank enligt arbetstidslagen eller sammanslås med sparad ledighet.

Utbildningstips i ämnet

Du kan också bekanta dig med ämnet i Online-utbildningsbiblioteket som tillhör dina medlemsförmåner. För att kunna se utbildningarna ska du vara registrerad som användare av Online-utbildningsbiblioteket. Om du redan har utnyttjat din avgiftsfria medlemsförmån och börjat använda tjänsten, logga in och klicka direkt på utbildningarna via länkarna nedan. Om du ännu inte har registrerat dig i tjänsten kan du göra det i våra medlemmars tjänst OMA+ i avsnittet Webbinarier och utbildningar. 

Ordinarie arbetstid och övertidsarbete