Skip to content

Hem Arbetslivsguide Andra ledigheter

Andra ledigheter

På den här sidan hittar du information om studieledighet och  alterneringsledighet.

Under studieledighet enligt lagen om studieledighet (273/1979) befrias arbetstagaren från sin skyldighet att arbeta under utbildningens eller studiernas tid. Studieledigheten är oavlönad om man inte kommer överens om annat med arbetsgivaren. Under studieledigheten betalar arbetslöshetskassan ingen ersättning.

Rätten till alterneringsledighet grundar sig på lagen om alterneringsledighet (1305/2002). Arbetstagaren kan fritt använda alterneringsledigheten som hen vill, så det är möjligt att studera till exempel under alterneringsledigheten. Om villkoren uppfylls betalar arbetslöshetskassan alterneringsersättning för alterneringsledigheten.