Skip to content

Hem Arbetslivsguide Lönefordran Lönefordran under anställningsförhållandet

Lönefordran under anställningsförhållandet

Enligt arbetsavtalslagen (2 kap 13 §) ska lönen betalas den sista dagen av lönebetalningsperioden, om inte något annat har avtalats.

Om arbetstagaren anser att hen inte har fått hela den lön hen har rätt till, ska hen begära rättelse av löneutbetalningen hos arbetsgivaren. Du kan få hjälp av blanketten för anmälan av lönefordringar som används under anställningsförhållandet.

Min lön är försenad eller obetald. Vad kan jag göra?

Om din lön är försenad eller obetald ska du kontakta din arbetsgivare och fråga varför löneutbetalningen har försenats. Du kan också skicka en blankett för löneanmälan till arbetsgivaren.

​Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen trots ditt krav kan Lakikaveri hjälpa till – läs mer.

Om den uteblivna löneutbetalningen beror på arbetsgivarens betalningssvårigheter och insolvens, ska du lämna en ansökan om lönegaranti inom tre månader från att fordran förfallit till betalning. Du kan läsa mer om att ansöka om lönegaranti här.

Vad ska jag göra vid försenad löneutbetalning?

Vad händer om arbetsgivaren är insolvent? Genom att logga in i OMA+-tjänsten uppe i högra hörnet kan du se det åttonde avsnittet av Lakiruutu-serien, som fokuserar på löneutbetalningsfrågor. I Lakiruutu diskuteras bland annat inlämning av en blankett för lönefordran och processen för att kräva lön från arbetsgivaren.