Skip to content

Hem Arbetslivsguide Semester Sparad ledighet

Sparad ledighet

Arbetsgivaren och arbetstagaren får avtala om att den del av semestern som överstiger 18 dagar tas ut som sparad ledighet under följande semesterperiod eller därefter. Arbetstagaren har rätt att spara den del av semestern som överstiger 24 dagar, om inte detta medför betydande olägenhet för produktions- eller serviceverksamheten på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska senast i samband med att arbetsgivaren i enlighet med semesterlagen hör arbetstagarna i fråga om tidpunkten för semestern förhandla om sparandet av semester och om hur mycket semester som ska sparas.

Den sparade ledigheten ska arbetstagaren under det eller de kalenderår som han eller hon bestämmer. Om avtal inte kan nås om den närmare tidpunkten för den sparade ledigheten, ska arbetstagaren senast fyra månader innan ledigheten börjar meddela när han eller hon ämnar ta ut den sparade ledigheten. Om arbetstagaren är arbetsoförmögen under sin sparade ledighet tillämpas villkoren för framflyttande av semester.