Skip to content

Hem Arbetslivsguide Semester Intjäning av semester under föräldraledighet

Intjäning av semester under föräldraledighet

Enligt lagen intjänas semester i normal ordning i högst 160 vardagar, dvs. cirka sex månader, under moderskaps-, faderskaps-, graviditets- och föräldraledigheter.

Graviditetsledighet (tidigare moderskapsledighet)

I familjeledighetsreformen 2022 blev moderskapsledigheten graviditetsledighet (40 vardagar), varefter föräldraledigheten kan vara 120 arbetsdagar då semesterdagarna intjänas normalt.

Om det beräknade förlossningsdatumet är före 4.9.2022 tillämpas den gamla moderskapsledigheten (105 vardagar), varefter föräldraledigheten kan vara 51 arbetsdagar då semesterdagarna intjänas normalt.

Föräldraledighet (tidigare faderskapsledighet)

I familjeledighetsreformen 2022 slopades faderskapsledigheten som sådan och ersattes av en ny föräldraledighet (160 vardagar), under vilken den förälder som inte får graviditetspenning tjänar in semesterdagar i normal ordning.

Om den beräknade förlossningsdatumet är före 4.9.2022 tillämpas den gamla faderskapsledigheten och samma regel om 160 vardagar, dvs. efter full faderskapsledighet (54 vardagar) kan fadern vara föräldraledig i högst 102 vardagar så att semester fortfarande intjänas normalt.

Regeln om 160 vardagar är personlig, dvs. båda föräldrarna får en egen period på 160 vardagar. Vid beräkning av vardagar ingår s.k. helgfria lördagar ingår och regeln om 160 vardagar beräknas per barn och inte enligt kvalifikationsår. Om de 160 vardagarna överskrids intjänas inte längre semester för den överstigande tiden.