Skip to content

Hem Arbetslivsguide Lönebetalning Löneutbetalningstid och -period

Löneutbetalningstid och -period

Lönen ska betalas den sista dagen av lönebetalningsperioden, om inte något annat har avtalats. Om grunden för tidlönen är en period som är kortare än en vecka, ska lönen betalas minst två gånger i månaden och annars en gång i månaden. Vid arbete med prestationslön får lönebetalningsperioden vara högst två veckor, om inte resultatlönen betalas månatligen i samband med den kommande lönen. Om arbetet med prestationslön varar längre än en lönebetalningsperiod, ska det för varje lönebetalningsperiod betalas en del av lönen som bestäms utifrån den tid som använts för arbetet.

Om en del av lönen bestäms som vinstandel, provision eller annan motsvarande grund, kan utbetalningstiden för delen vara längre än vad som anges ovan, dock högst 12 månader.