Skip to content

Hem Arbetslivsguide Permittering Återgång till arbetet efter permittering

Återgång till arbetet efter permittering

Om arbetstagaren har permitterats tills vidare, ska arbetsgivaren meddela arbetstagaren om att arbetet börjar minst sju dagar innan återgången till arbetet, om man inte har kommit överens om annat.

Arbetstagaren har rätt att ta emot annat arbete under permitteringen. Hen är dock skyldig att återgå till det arbete från vilket hen permitterades sju dagar efter arbetsgivarens meddelande.

Arbetstagaren har rätt att säga upp sitt arbetsavtal som gjorts med en annan arbetsgivare för permitteringen med fem dagars uppsägningstid.