Skip to content

Hem Arbetslivsguide Permittering Uppsägning av anställningsförhållande under permitteringstiden

Uppsägning av anställningsförhållande under permitteringstiden

Under permitteringstiden kan arbetstagaren säga upp sitt arbetsavtal utan uppsägningstid. Om arbetstagaren vet när permitteringen upphör, har hen inte rätt att säga upp arbetsavtalet utan uppsägningstid under sju dagar före permitteringen upphör. Arbetsgivaren får inte säga upp permitteringen på konstlad väg på grund av att arbetstagaren kan säga upp sitt arbetsavtal utan uppsägningstid.

Om arbetsgivaren säger upp den permitterade arbetstagarens arbetsavtal så att det upphör under permitteringen, har arbetstagaren rätt att få lön för uppsägningstiden. Arbetsgivaren kan dra av 14 dagars lön från lönen för uppsägningstiden, om arbetstagaren har permitterats med en uppsägningstid på längre än 14 dagar i enlighet med lagen eller avtalet.

Om arbetstagaren säger upp sitt arbetsavtal efter att permitteringen har varat utan avbrott i minst 200 kalenderdagar, har hen rätt att få ersättning för uppsägningstiden som arbetsgivaren betalar. Arbetstagaren har ingen skyldighet att arbeta.

En semester, som infaller mellan permitteringsperioderna, innebär inte att permitteringen avbryts.