Skip to content

Hem Arbetslivsguide Semester Semesterersättning

Semesterersättning

Med semesterersättning avses i allmänhet ett sådant penningbelopp som betalas till arbetstagaren vid avslutningen av anställningsförhållandet för de semesterdagar som inte har tagits ut.

Semesterersättningen motsvarar den semesterlön som personen skulle ha fått om hen hade tagit ut semester. Semesterersättning betalas alltså inte om all semester har tagits ut när anställningsförhållandet upphör. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan sinsemellan fritt komma överens om att intjänad ledighet tas ut under uppsägningstiden.


Du kanske också är intresserad av: