Skip to content

Hem Arbetslivsguide Semester Sjukdom och arbetsoförmåga när semestern börjar och under semestern

Sjukdom och arbetsoförmåga när semestern börjar och under semestern

Om arbetstagaren på grund av förlossning, sjukdom eller olycksfall är arbetsoförmögen när semestern eller en del av den börjar, ska semestern på arbetstagarens begäran flyttas fram till en senare tidpunkt.

Arbetstagaren har på egen begäran också rätt att flytta fram semestern eller en del av den, om det är känt att arbetstagaren under sin semester kommer att undergå sådan sjukvård eller annan därmed jämförbar vård att denne under tiden för vården är arbetsoförmögen.

Efter insjuknande eller arbetsoförmågans början under semestern har arbetstagaren sex självriskdagar. Arbetstagaren har inte rätt att flytta fram semestern för dessa självriskdagar. Om sjukdomen eller arbetsoförmågan varar längre än sex dagar, har arbetstagaren rätt att få semestern framflyttad med det antal dagar som arbetstagaren varit sjuk eller arbetsoförmögen. Om arbetstagaren har intjänat in 24 vardagar semester eller färre, finns inga självriskdagar.

Jag blev sjuk innan min semester började, flyttas min semester fram?

Om arbetstagaren är arbetsoförmögen när semestern eller en del av den börjar, ska semestern på arbetstagarens begäran flyttas fram till en senare tidpunkt.

Arbetstagaren har på egen begäran också rätt att flytta fram semestern eller en del av den, om det är känt att arbetstagaren under sin semester kommer att undergå sådan sjukvård eller annan därmed jämförbar vård att denne under tiden för vården är arbetsoförmögen.

Semestern flyttas inte fram automatiskt, utan det kräver en uttrycklig begäran av arbetstagaren. Arbetstagaren ska utan dröjsmål be att arbetsgivaren flyttar fram semestern samt på arbetsgivarens begäran lägga fram tillförlitlig utredning över sin arbetsoförmåga.

Jag blev sjuk under min semester, används mina semesterdagar?

Om arbetstagarens arbetsoförmåga börjar under semestern, har arbetstagaren på begäran rätt att få de dagar av arbetsoförmåga under sin semester som överstiger sex semesterdagar flyttade fram till en senare tidpunkt. Arbetstagaren har inte rätt att flytta fram tidpunkten för semestern för dessa självriskdagar.

Om arbetsoförmågan varar i mer än sex dagar, har arbetstagaren rätt att få de semesterdagar som överstiger sex dagar flyttade fram till en senare tidpunkt. Semestern flyttas inte fram automatiskt, utan det kräver en uttrycklig begäran av arbetstagaren. Arbetstagaren ska utan dröjsmål be att arbetsgivaren flyttar fram semestern samt på arbetsgivarens begäran lägga fram tillförlitlig utredning över sin arbetsoförmåga.