Skip to content

Hem Arbetslivsguide Familjeledighet Graviditetsledighet

Graviditetsledighet

I och med familjeledighetsreformen som trädde i kraft 1.8.2022 blev moderskapsledigheten graviditetsledighet.

Graviditetsledigheten (40 dagar) är oavbruten och den ska inledas 14–30 dagar före det beräknade förlossningsdatumet.

Under graviditetsledigheten betalas förhöjd föräldradagpenning (90 % av inkomsten). Den gravida föräldern har alltså 40 graviditetspenningdagar före föräldraledighetsdagarna.